Семинар с международно участие организира утре Химическият факултет на Пловдивския университет и фирма „АСМ2“. Форумът е на тема „Околна среда, медицина, наноматериали – иновативни методи за пробоподготовка и анализ“ и в него ще се включат чуждестранни лектори от Чехия, Италия и Холандия, както и преподаватели от Медицинския университет в София и ПУ.

Деканът на Химическия факултет доц. Веселин Кметов подчерта, че особен интерес представляват темите, касаещи персонализираната медицина и характеристиката на наноматериали. Семинарът ще срещне академични представители, експерти от изпитвателни лаборатории и държавни агенции със специалисти от високотехнологичните компании Thermo Scientific и Milestone – световни лидери в производството на  инструментариум за химичен и биохимичен анализ.

В постерна сесия в двора на Ректората ще бъдат изложени и научни разработки с участието на млади учени, докторанти и студенти. Със специални награди ще бъдат отличени трите най-добри работи.