В научноизследователския център на пловдивския филиал  ще се измерва, заснема и изследва в реално време състоянието на съоръженията

535ac1def5c749266bf8d426d825163f

Първото споразумение между българска и китайска фирма в областта на роботиката и железопътния транспорт бе подписано в Пловдив. Китайският партньор CRRC е най-големият доставчик в света на оборудване за железопътния транспорт с най-пълни продуктови линии и водещи технологии.  Пловдивската фирма „Милара”, работи и в САЩ, където е най-големият производител на военни роботи, с дял от над 70% от продукцията.

Българската и китайската компания, които ще работят в сътрудничество с пловдивския филиал на Техническия университет, ще въведат на световния пазар роботи, които  извършат инспекция по трасетата на високоскоростните влакове.

Директорът на филиала проф. Въльо Николов подчерта, че отиват на едно по-високо ниво на приложение на научните изследвания и реализиране на високоскоростни трасета, включително и в България.Целта е да се разработи иновативна система, която да измерва, заснема, изследва и в реално време да изплаща данни за състоянието на жп трасето. Това ще се случи в научноизследователския център за иновации в областта на роботиката във висшето училище, който вече има тригодишен опит.

„Сигурен съм, че дейността на научноизследователския център ще доведе до добри резултати. Проектът има пълната подкрепа на Община Пловдив. Нямам съмнение, че ще е успешен и днес правим първата крачка към  ползотворно партньорство”,  каза кметът на Пловдив Иван Тотев след подписване на контракта между българските и китайските партньори.