Националният инициативен комитет за качествена и иновативна образователна система се обяви срещу предложението на кмета Здравко Димитров детските градини са имат право да приемат до 30 деца в група. Предложението, което касае 3-годишните, предстои да бъде гласувано на сесията на Общинския съвет на 11 юни. Причината е недостигът на места в яслите и градините, което остави доста малчугани извън списъците при първото основно класиране. Родителите са категорични, че това предложение е не само в разрез с наредби на Министерство на образованието и науката и на Министерство на здравеопазването, но и опасно за здравето на децата и персонала.

От инициативния комитет са изпратили писмо до кмета и местния парламент, в което уточняват, че според чл. 60 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 53 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно образование не се допуска съществуването на групи до 30 деца.

Според чл.10, ал. 5 от Наредба №3 за здравните изисквания към детските градини трябва да бъдат осигурени 4 кв.м. на всяко дете в занималнята и спалното помещение.

От инициативния комитет са поискали становище от РЗИ-Пловдив за всяка една детска градина и група, от което е видно, че в образователната инфраструктура на града не е възможно да има групи по толкова деца. Таванът е различен и зависи от големината на помещенията.

Ситуацията е сходна с миналогодишната, когато през май бе дадена възможност вместо по 22 деца в група, да се приемат по 27. След това през септември, заради недостига, броят нарасна до 30. Още тогава някои директори отказаха да записват повече деца с аргумента, че това влошава качеството на обучение и грижа.

Според инициативния комитет една от алтернативните възможности е обезщетение – Общината да даде на родителите, чиито деца не са били приети, своя дял от участието в единния разходен стандарт, ако то посещава градина. С тези пари те могат да подпомогнат заплащането на такса в частно детско заведение или да гледат малчугана у дома.