400 бакалаври и 150 магистри ще посрещне пловдивският филиал на Техническия университет

Инженерните специалности отново са престижни. Това е равносметката, която прави пловдивският филиал на Техническия университет в края на приемната кампания. Според директора проф. Въльо Николов това се дължи на все по-голямото търсене на технически специалисти с висше образование, безпроблемната реализация след завършване и нарастващите стартови заплати, с които младежите започват кариерата си.

За новата академична година държавната поръчка е изпълнена 90 на сто. Общият брой на новите студенти се очаква да достигне 400 бакалаври и 150 магистри.

Все още има отделни свободни места по специалностите „Машиностроителна техника и технологии“, „Машиностроене и уредостроене“, „Мехатроника“, „Транспортна техника и технологии“, „Авиационна техника и технологии“, „Дизайн и печатни комуникации“ и „Индустриално инженерство“ на английски език”.  Всички места в специалностите „Компютърни системи и технологии“, „Електроника“, „Автоматика“, „Електротехника“ и „Индустриален мениджмънт“ са заети.

„Кандидатите са все по-целенасочени при избора си на специалност и заявяват само една, две или максимум три, обикновено от дадено професионално направление. За мен това означава, че са добре ориентирани и идват не просто да завършат висше образование, но и да получат знания и умения по конкретната инженерна специалност. Балът през последните три години нараства, което е предпоставка за успешно обучение и дипломиране на по-голямата част от студентите“, коментира проф. Николов.