Организатори на събитието са Филологическият факултет на ПУ и Съюзът на учените – Пловдив

„Имат ли билингвите и музикантите по-чувствителен слух, или за влиянието на ранното музикално обучение и двуезичието при разпознаването на фразовата структура в непознат език“. Това е темата на публична лекция, която ще се проведе на 27 март от 17 часа в сградата на Съюза на учените в Стария град. Любопитната тема ще бъде представена от гост-лектора доц. Артур Степанов от  Центъра за когнитивни науки за езика към Университета в Нова Горица, Словения.

Организатори на събитието са Филологическият факултет на Пловдивския университет и Съюзът на учените.

Артур Степанов е доктор на философските науки по лингвистика. Докторска степен получава в Университета в Кънектикът (САЩ) под ръководството на водещи изследователи в генеративната граматика. Работил е в няколко университета в Германия като изследовател в различни постдокторантски програми. През 2007 година получава престижнaтa Хайзенбергова стипендия на Германската фондация за изследвания за изключителни постижения в изследователската си работа.

Постиженията, които се свързват с изследователския профил на Артур Степанов, са в областите на формалната синтактична теория, експерименталния синтаксис и психолингвистиката. Участвал е в интердисциплинарни изследователски екипи, работещи върху проблемите на човешката езикова способност,  генерирането на речта и връзката между когнитивните механизми в човешкото съзнание и тяхното езиково покритие. През последните няколко години участва в изследвания, свързани с когнитивните проблеми на билингвизма.

Университетът в Нова Горица, Словения, в който работи Артур Степанов, се нарежда на пето място след водещите играчи в изследванията и  образованието  в Европа, каквито са британските университети в Оксфорд и Кеймбридж и университетите в Лозана и Цюрих: Федералният политехнически институт в Лозана и  Швейцарският федерален технологичен институт в Цюрих.