Доц. д-р Атанас Владиков представи днес мандатната си програма с фокус върху европейския имидж на висшето училище, предвижда срещи с всички факултети

Три стратегически цели очерта в мандатната си програма за предстоящите избори за ректор на Пловдивския университет икономистът доц. д-р Атанас Владиков. Днес той обяви старт на кампанията си, която предвижда срещи с представители на всички 9 факултета във висшето училище и студенти, както и публикации в социалните медии.

Кой ще продължи да управлява университета през следващите четири години ще стане ясно на 22 май, когато членовете на Общото събрание ще дадат своя глас. По неофициална информация за втори мандат се е кандидатирал и сегашният ректор проф. Румен Младенов. Според правилника обаче кандидатура може да бъде представена и в деня на вота.

„Половината ми живот е минал в Пловдивския университет – 5 години като студент и 17 като преподавател. Популярна личност съм не само във Факултета по икономически и социални науки. Разчитам на позитивния вот на академичната общност, която има избирателното право да гласува в полза на новите възможни перспективи за нашия университет, като се ангажирам да опазвам и представям доброто има на институцията и колегията“, заяви 45-годишният Владиков.

Кандидат-ректорът се обявява за актуализиране на учебните планове и програми, за да бъдат в съзвучие с европейските изисквания. Ще работи за бюджетна стабилност и ще търси още източници на финансиране чрез работа по проекти. Предвижда и структурни промени, сред които създаване на длъжност „главен секретар“ на висшето училище, който да е натоварен с оперативни задачи.

„Ще се запазят всички добри и доказали се като работещи академични практики. Пловдивският университет би могъл да бъде много по-активен партньор в европейското образователно и научно пространство чрез повишаване степента си на академична гъвкавост и международно сътрудничество – научно, проектно, административно, икономическо“, заявява в мандатната си програма кандидат-ректорът, чиято цел е ПУ да стане част от европейски университетски алианс.

Кой е доц. Атанас Владиков?

Атанас Владиков е доцент по „Европейска икономика“ във Факултета по икономически и социални науки на Пловдивския университет. Придобил е докторска степен по икономика в Университет за национално и световно стопанство (2013 г.). Той е магистър по „Бизнес администрация” (2005 г.) на Университета на Централна Оклахома, САЩ; притежава и магистърска степен по „Бизнес администрация” (2003 г.), и бакалавърска степен по „Международни икономически отношения” (2002 г.) от ПУ „П. Хилендарски”.

Към настоящия момент е единственият експерт в България, който има две специализации (2010 г. и 2018 г.) в Международния обучителен център в Торино, Италия на Международната организация по труда – Женева, Швейцария.

Владее свободно английски и гръцки езици; ползва руски.

Доц. д-р А. Владиков е член на Съюз на икономистите в България и има активна публицистична и експертна дейност в областта на европейската и международната икономика, данъчното облагане, проектното и инвестиционното консултиране и др.; участвал е в разработването и реализирането на различни изследователски, образователни и бизнес проекти с публично, частно и смесено финансиране.

Преводач е на български език на книгата „Прекариатът – новата опасна класа” на проф. д-р Гай Стендинг.