Предложението на МОН е изпитът по български да се проведе на 9 юни, а по математика на 11 юни. Малките матури на 4-класниците ще бъдат само две

 

Националното външно оценяване да се проведе в началото юни предлага Министерството на образованието и науката в проекта на график на учебното време през следващата учебна година, пуснат за обществено обсъждане. Заложено е изпитът по български език за 7-класниците да бъде на 9-ти юни 2020 г. На същата дата ще се проведе и НВО по предмета за 10 клас клас. Предложението за НВО по математика е да бъде на 11 юни.

За външното оценяване за четвъртокласниците планираните дати са 27-ми и 29-ти май. То ще бъде по български език и математика. Обучението по новите учебни програми по тези предмети позволява оценка на функционалната грамотност на учениците, затова отпадат изпитите „Човекът и природата“ и „Човекът и общество“.

Държавните зрелостни изпити са предвидени за 20 май – по български език и литература, и на 22 май – втори изпит.

Четири са заложените ваканции. Планира се есенната да е от 1-ви до 3-ти ноември, а коледната да продължи 16 дни – от 21-ви декември до 5-ти януари 2020 г. 5 февруари е неучебен, преди да започне вторият срок на 6-ти февруари. От 11-ти до 20-ти април ще е пролетната ваканция за учениците от 1 до 11 клас, а от 16-ти до 20-ти април няма да учат 12-класниците, които ще завършат на 14 май.

На 29-ти май би трябвало да приключи учебната година за децата от 1 до 3 клас, на 16-ти юни – за учениците от 4 до 6 клас. Предвижда се до 30-ти юни да посещават училище учениците в паралелки в спортните училища, както и всички ученици от 7 до 11 клас.

Успоредно са предложени за обсъждане и проекти на графици на ученическите олимпиади, на националните състезания, както и на състезанията по професии през следващата учебна година. Времето за обсъждане на предложените от МОН варианти е един месец от публикуването на официалната страница на министерството.