Шестокласници откриват аналогии между полета на птици и самолети чрез наблюдение и симулации на иновативен STEM урок на тема: “Мъдростта на гъските”

 

Лабораторни острови по химия и физика, зони за самостоятелно проучване и активности, стенни повърхности за писане и „хралупи“ за отдих оформят новия изследователски STEM център в ОУ „Граф Игнатиево“, който бе открит официално вчера в присъствието на зам.-министъра на образованието Мария Гайдарова и на началника на РУО Антоанета Пакова. Изборът на името не е случайно. Педагогическият екип единодушно се обединява около предложението да го нарече „КРИЛЕ“ (Креативност, Решителност, Изследване, Любопитство, Емоция) – ключови думи, които ще характеризират учебните преживявания на учениците.

Името прави препратка към дългогодишната традиция на училището да запалва любопитството на децата чрез изследване на живота на птиците в извънкласната форма – клуб „Орнитология“, и към сътрудничеството с авиобазата в Граф Игнатиево.

„Метафорично казано, целта ни е да дадем криле на децата да покоряват висини – лични, житейски, професионални, опирайки се на уменията, придобити благодарение на смисленото и адекватно обучение в новоизградения STEM център“, казва директорът Даниела Петкова.

Организацията на пространството дава възможност за бърза трансформация и преминаване в различни режими за учене, като в същото време не възпрепятства свободата на движение. Модулни едноместни маси позволяват бързата реорганизация за работа по двойки, тройки или малки групи, в дискусионен или презентационен формат.

В центъра са обособени зони за ефективно учене, експериментиране и комуникация в различни режими на работа. Лабораторни острови по химия и физика формират зоната за изследвания и експерименти. В зоните за самостоятелно проучване учениците ще получават информация от дигитални източници, разположени върху „барбарони“ или в създадени специални ниши. Такива кътове са обособени както в основното помещение, така и във фоайето. По време на презентации те имат видимост към стената за визуализация с достатъчно голям екран, за да споделят информация от различни дигитални устройства, дата логери, микроскопи с вградена камера, измервателни сензори и други. За споделянето на учебни преживявания, обмяна на идеи и търсене на решения на реални житейски проблеми са създадени сепарета с мека мебел, с лесен достъп до стенни повърхности за писане, на които да картографират (мисловни карти, схеми, скици). За неформална комуникация учениците разполагат и с „хралупи“, изградени в прилежащото фоайе.

За обезпечаването на новото изследователско пространство с подходящи дигитални технологии, софтуер и хардуер, както и за квалификацията на учителите, училището се обърнало към Центъра за творческо обучение.

В рамките на официалното шестокласници демонстрираха STEM урок „Мъдростта на гъските“. , Темата интегрира знанията по Човек и природа, Математика, Български език и Информационни технологии. Децата откриваха аналогии между полета на птици и самолети чрез наблюдение и симулации, сравняваха движението им и търсиха закономерности. Едно от атракциите на урока бе летец от авиобазата в Граф Игнатиево, който разказа на децата и гостите как комуникират пилотите във въздуха при изпълнение на съвместни задачи.

Шестокласниците работиха с хромбук за записване на изводи и възникващи въпроси, за споделяне на открита информация по темата, проведоха интервю, приложиха формули за решаване на задачи, използваха лупи и микроскоп, за да проучат устройството на перата на птиците. Група ученици сравняваха плътност на веществата, от които се изработват части на самолета.

Важен момент от урока бяха поуките. На базата на полета на гъските учениците направиха изводи за взаимоотношенията между хората. Птиците имат различен полет, заложен им генетично от природата. Няма универсална птица. Но когато са в ято, те по-лесно преодоляват трудностите при летенето. Така е и с хората – човекът в екип открива все по-добри начини за преодоляване на трудностите, разсъждаваха децата. Рефлексията в края на часа даде възможност на учениците да оценят работата на групата и личното участие на всеки от тях.