Повече практика, в това число в реална работна среда, след приетите днес промени в Закона за професионалното образование

DSCF8318
С промените в Закона за професионалното образование зрелостниците ще държат два държавни изпита – по български език и по професия, което ще ги направи по-подготвени за пазара на труда. Парламентът заличи професионалните училища с окончателно приетите днес промени на закона.

Разширяват се обаче възможностите за професионално образование и обучение за навършилите 16 години.  Откриват се допълнителни възможности за придобиване на професионална квалификация във връзка с новата структура на средната степен на образование – първи и втори гимназиален етап.

Урежда се статутът на професионалните колежи, които с приемането на закона вече не са част от училищната система.
Въвежда се изискване за входящо и изходящо минимално квалификационно равнище при обучение за придобиване на професионална квалификация за ученици, навършили 16 години.

Променя се съотношението на теоретичното и практическото обучение в полза на практическото, в това число и обучение в реална работна среда. Увеличават се часовете по практическа подготовка за сметка на теорията, като така младежите ще могат реално да си служат с оборудване и да развиват професионални умения, докато учат.

С промените силно се застъпва дуалното обучение, което ще даде възможност на учениците още в училище да се запознаят с реалната работна среда.

Промените в закона се правят с цел синхронизиране на училищното професионално образование с цялостната система на предучилищното и училищното образование и новия закон, влизащ в сила от 1 август.