Media-56025-pic

Край на разработката на въпроси за изпита по биология в Медицинския университет в Пловдив. На предстоящата кампания кандидат-студентите ще решават изцяло тест, след като от тази година и материалът за 10 клас ще е под формата на въпроси с избираем и отворен отговор. В две последователни години изпитните теми по предмета бяха постепенно трансформирани, като първоначално тестовият формат засягаше само въпросите от учебника за 8 клас, а сега вече за целия конспект. Изпитният вариант е съобразен с учебния материал от задължителната подготовка в средното училище, уточняват от университета. Комисията за проверка ще следи не само за точни и верни факти, а дали кандидатът умее да си служи свободно с учебния материал и притежава ли добра езикова култура.

Изпитът по химия се запазва в досегашния формат – писмена разработка на два теоретични въпроса от органична и неорганична химия. Двете логически задачи са от областта на органичната химия.

За втора поредна година за специалностите от Медицинския колеж, както и за бакалавърските на университета, ще се влиза с изпит по етика. Уважението като жест, благородна лъжа, свобода, семейство, любов са част от 15-те въпроса в конспекта. Кандидатите демонстрират устно пред журито уменията да разсъждават по изтеглената тема и мотивират избора си за професия. Оценката ще зависи също от стила и грамотността им.