Седем учени от катедра „Компютърни системи и технологии“ на пловдивския филиал на Техническия университет  започна разработката на система за софтуерна сигурност на икономически данни в счетоводството. Екипът включва един професор, трима доценти, един доктор и двама докторанти.  Двугодишният проект се финансира по оперативна програма „ Иновации и конкурентоспособност“ и е на стойност 900 000 лева. Възложител е фирма  АММС.

„Целта е икономическата информация да се съхранява чрез облачни услуги, като всички клиенти на компанията ще работят в защитен канал. Това означава много висока сигурност на информацията, така че до нея няма да има нерегламентиран външен достъп, включително и от страна на държавната администрация. Най-общо защитата се осъществява чрез интелигентна система за документооборот“, обясни проф. Гриша Спасов, декан на факултет „Електроника и автоматика”.

За да решат свои технически и софтуерни проблеми, големите компании предоставят безвъзмездно апаратура на факултета и през 2018 година са получени дарения от EVN и VMWare – оборудване за облачни услуги. Това дава възможност на дипломанти и докторанти да работят в ценни научни направления.  От „Вистеон Електроникс” България са подарили компютри и лаптопи за Лабораторията за изкуствен интелект на вуза. Компанията има световни амбиции – създаване на изкуствен интелект за автономен автомобил. Екипът, който работи по проекта, е съставен от експерти, завършили Техническия университет.

През 2019 година учените от факултета започват работа в направление „Интелигентен транспорт”. Целта е създаване на интелигентна транспортна система, при която всичко, което е залепено на предното стъкло на автомобила, да се идентифицира и разчита автоматично. Това ще позволява да се следи в реално време трафикът, броят на автомобилите, размери и тегло, без да е необходимо, например, тировете да преминават през кантар.