img_9773

Изявени ученици в областта на физиката и астрономията могат да кандидатстват за безплатен двуседмичен курс в ЦЕРН. Пилотното обучение ще се проведе от 3 до 16 септември. Програмата предвижда поредица от лекции, упражнения, визити и практическа работа. Учениците ще влязат в ролята на стажанти в областта на физиката на елементарните частици и инженерните дейности, извършвани в ЦЕРН. Предвидена е и социална програма за избраните 22 таланти от цялата страна, които ще бъдат придружавани от двама ръководители.

Програмата ще бъде на български език и ще се изпълнява от български учени, служители в ЦЕРН.

За обучението могат да кандидатстват ученици, навършили 16 години към 3 септември. Те ще бъдат избрани след попълване на уеб формуляр в страницата на програмата. Крайният срок е 5 юли.

Разноските по транспорта, престоя и храната се поемат от ЦЕРН. Избраните трябва само да си направят здравна застраховка.