Ако не обединим академичния сектор с индустрията, не можем да влезем в европейска мрежа, каза днес в Пловдив зам.-министърът на образованието Карина Ангелиева

Предстои изграждането на национална научна мрежа на медицинските университети у нас, която ще даде възможност да се включат в европейски научни задачи. Това каза днес зам.-министърът на образованието Карина Ангелиева, която се включи в информационен ден на инициативата за иновативни медикаменти. Тя подчерта, че е необходимо изграждането на позитивен образ на българските научни организации пред Европа.

„Българските медицински университети имат голям потенциал. През последните години виждаме, че се развиват бързо и натрупаха много добър научен капацитет. За съжаление академични среди от медицината не присъстват силно в европейските мрежи за наука и иновации. Затова смятам, че е добре да започнем да изграждаме национална”, обясни Ангелиева.

Тя подчерта, че все още у нас не е развито добре публично-частното партньорство по отношение на научните изследвания. По думите й, ако не успеем да създадем критична маса и обединим академичен сектор с индустрия, не можем да влезем в европейска мрежа.

Инициативата за иновативни медикаменти е съвместен проект на Европейския съюз и Европейската асоциация на фармацевтичните индустрии и асоциации, създаден с цел подкрепа за разработването на по-качествени и по-безопасни медикаменти за пациентите. Като най-голямата в Европа публично-частна инициатива, която оперира с бюджет от 3.3 млрд. евро за периода 2014 – 2024 г.