Училищните директори да организират и проведат инструктажи за пътна безопасност във връзка със зачестилите ПТП с участието на ученици и служители на образователни институции разпореди началникът на Регионално управление на образованието Антоанета Пакова. За учениците от 1 до 10 клас акцентът следва да бъде поставен върху придвижването до училище, поведението през голямото междучасие, правилата за движение на пешеходците, включително при ограничена видимост. Указанията за гимназистите от 11 и 12 клас са да се обърне внимание върху управлението на МПС, опасностите и последствията, включително наказателната отговорност при тежки произшествия вследствие на отнемане на предимство, превишена скорост, неспазване на знаци и маркировка, преминаване на червен сигнал.

При ПТП с участието на ученици или учители училището задължително провежда извънреден инструктаж. В случай на необезопасен участък или конфликтна точка на прилежащата към учебното заведение пътна инфраструктура, директорът информира РУО и компетентните организира за предприемане на своевременни действия.