imgres

Първите трима нови декани на факултети в Пловдивския университет вече са факт. Поредицата общи събрания, с които в осем от общо деветте факултета на висшето училище ще бъдат избрани нови ръководители, стартира.

За декан на Факултета по икономически и социални науки бе избран доц. д-р Станимир Кабаиванов. Той е представител на катедра „Финанси“ и до момента бе научен секретар по научноизследователската дейност и информационни технологии на факултета. Той сменя проф. Иван Иванов, който изкара два мандата.

Временно изпълняващият длъжността декан на Физическия факултет  – доц. д-р Желязка Райкова, бе избрана с голямо мнозинство и ще продължи да го оглавява и през следващия мандат. Категоричният резултат, с който доц. Райкова запазва поста е доказателство, че факултетът е единен и сред най-добре развиващите се в последните години, което се потвърждава и от новата рейтингова система, коментират в академичните среди.

Общото събрание на Химическия факултет избра доц. д-р Веселин Кметов за декан. Той призова всички към консолидация и подчерта, че основната му задача ще бъде построяването на новата сграда на Химическия факултет.

В останалите пет факултета общи събрания ще бъдат проведени до края на месеца.