Всеки ученик – представител на ученическия съвет или парламент в своето училище, може да се кандидатира до 7 април

Всеки ученик – представител на ученическия съвет или парламент в своето училище, може да се кандидатира за член на Управителния съвет на Националния ученически парламент. Регистрацията вече е отворена, съобщават от мрежата, която обединява ученическите съвети и парламенти от цяла България. Крайният срок е 23:59 часа на 7 април: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZrGxfNtau4X7hq3anPpYqpQZ6V173nxj5lIRVLNDEx0A0zg/viewform

След като наскоро бе приет Уставът на НУП, стартира регистрацията за участие в изборите за членове на УС. Условие за кандидатирането на ученик  е съответната структура на ученическо самоуправление, която представлява, да е вписана като член на НУП, който към момента обединява над 65 ученически съвета в страната – https://forms.gle/bKNbcMepAk24S3zS9

Управителният съвет е съставен от 22-ма регионални представители, които имат задача да осъществяват комуникация с местните институции, да подготвят единна позиция по важни теми и проблеми за българските ученици.

Всеки регионален представител ще премине обучение по младежко представителство и ще може да разчита на подкрепата на Консултативния съвет на Парламента, който е съставен от личности с опит в младежкото представителство и ученическото самоуправление. В Консултативния съвет попадат бивши и настоящи младежки делегати към ООН, Съвета на Европейския съюз, Съвета на Европа.

Парламентът се стреми да мотивира учениците да поемат инициатива за участие в подобряването на образованието и учебната среда със своите идеи и препоръки, като им предостави необходимата трибуна за ефективен диалог с институциите на местно, национално и европейско ниво.

Националната среща на ученическите съвети се състоя миналия април в Пловдив.