Младежите ще работят на 4 часа след училище срещу заплащане, ръководени от ментори на Камарата на строителите, предлага председателят на областното представителство Пламен Иванов

unnamed (1)(46)

Бърз начин за решаване на кризата за кадри в строителството предложи на кръгла маса днес председателят на областното представителство на Камарата на строителите Пламен Иванов. Той бе домакин на втората поредна дискусия с дирекция „Професионално образование и обучение” към МОН  на тема „Разработване на публични политики в сферата на професионалното образование за осигуряване на средни кадри за строителния отрасъл”.

Идеята, която лансира Пламен Иванов, е да се създаде звено, което да осигурява почасова заетост на ученици след училище и това се са брои като тяхна практика. Те ще имат реални ангажименти в рамките на 4-часов работен ден, ще бъдат ръководени от ментори от Камарата. Обектите, на които ще се трудят, ще са общински и така ще се пестят средства от перо „Капиталови разходи” на Общината. Учениците ще бъдат подкрепяни от специалисти и ще получават възнаграждение. Те ще бъдат ангажирани, например, за ремонти на детски градини или имотите на „Жилфонд”. Общината става възложител, а учениците могат да опитат различни професии от строителния бранш и да видят къде са най-подходящи.

Камарата е водила разговори с Професионалната гимназия по строителни технологии „Пеньо Пенев” и със зам.-кмета по общинска собственост Димитър Кацарски. И с двете страни е постигнато принципно съгласие.

„На нас ни трябват мотивирани и качествени хора. А сега МОН създава безадресни кадри. Взимането на решение не търпи отлагане. Днес системата изглежда така: Знам, проверявам дали мога, разбирам дали искам и тогава го правя. А ние я обръщаме по следния начин: Искаш, работиш, разбираш, че трябва да знаеш. Убеден съм, че има много млади хора, на които, ако покажеш занаята, ще се справят”, обяснява Пламен Иванов. Според него дуалното обучение в строителството не може да заработи, защото няма фирма, която знае какви поръчки ще има след четири години, когато децата завършат.

Предложението му към Професионалната гимназия по машиностроене е за оборудването на цех за алуминиева и пластмасова дограма, където също да работят ученици. Училището разполага с терен и прегръща идеята. Завършвайки училище, учениците ще могат да остават на работа в цеха.