Български ученици спечелиха поредна победа в международно състезание – този път по природни науки.  Два наши отбора се завърнаха с медали от турнира на младите естествоизпитатели, който се проведе в Тбилиси. Сред участниците бе и пловдивският деветокласник от Математическата гимназия Ивайло Къртев.

Отбор Bulgaria A завоюва златен медал, а отбор Bulgaria B – бронзов. Златните ни медалисти завършиха състезанието като абсолютни първенци, тъй като във финалната битка се представиха най-добре във всяка една от трите роли. Техен капитан бе Александра Петкова от Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ (НПМГ).  Тя бе докладчик на финала и показа много оригинално решение на поставената задача. В нея трябваше да се изследват подобните на конус следи, които оставят движещи се във вода обекти (кораби, лодки, птици и т.н.). В българския отбор А участваха също Илия Василев от столичната Първа частна математическа гимназия, Рая Шикова от Природоматематическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“ в Габрово, Невена Брейчева, Стоян Добрев и Мила Гетова от НПМГ. Ръководители бяха Никола Каравасилев, учител по физика в ЧСУ „Наука за деца“ и ПЧМГ и Явор Йорданов, студент във Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Лора Лукманова от СМГ „Паисий Хилендарски“ бе капитан на отбор Bulgaria B. В него се включиха Ивайло Къртев от Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ в  Пловдив, Мария Методиева и Лора Серафимова от НПМГ, както и Петър Петров от варненската Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“. Техни ръководители бяха Нели Иванова (ЧСУ „Наука за деца“) и д-р Пламен Иванов (Oxford University).

Идеята на надпреварата е не да се решават задачи, а да се търсят решения на определени изследователски проблеми. Състезанието е много различно от научните олимпиади. За да постигнат успех на турнира, участниците правят истински разработки, върху поставените 17 задачи, и да защитават своите резултати като отбор.