Получилите отлична оценка ще бъдат приети по избрана от тях специалност на Филологическия факултет

Национално състезание по български език и литература за зрелостници организира Филологическият факултет на Пловдивския университет. Желаещите да проверят знанията си и да сверят как върви подготовката им за предстоящите матури, могат да се  регистрират за участие в състезанието до 30 януари. То ще се проведе на 3 февруари, събота, от 11 часа, като залите ще бъдат допълнително уточнени. Времето за работа е 3 астрономически часа. Форматът е близък до този на държавния зрелостен изпит.

Участието в състезанието е безплатно, в деня на провеждането му кандидатите трябва да носят само личната си карта. Те ще работят по два равнопоставени модула – езиков и литературен. Оценяването ще става по точкова система, а резултатите ще се приравнят към шестобалната система.

Освен че ще проверят нивото на своите знания, зрелостниците, които получат отлична оценка, ще бъдат приети за студенти във Филологическия факултет в някоя от следните избрани от тях специалности: българска филология, славистика, български език и китайски език, български език и руски език, български език и френски език, български език и италиански език, български език и новогръцки език, български език и турски език,  български език и история, български език и испански език, български език и немски език, български език и гражданско образование.

При кандидатстване в някоя от изброените специалности получената отлична оценка ще е актуална и няма да зависи от оценката, която  ще получи зрелостникът на матурата.  В рамките до 10 дни след провеждането резултатите ще бъдат обявени на сайта на Филологическия факултет.

Филологическият факултет организира и Национално състезание по руски език  за зрелостници. То ще се проведе на 27 януари (събота) във факултета. «Я – знаток русского языка» се провежда за четвърти пореден път. Най-добре представилите се участници ще бъдат приети за студенти. Крайният срок за регистрация е 25 януари.