Видол Чалъмов (в средата), Ангел Генков и ръководителят на проекта инж. Камелия Стоянова са щастливи от признанието

Разработката на учениците от гимназията по електротехника дава възможност за записки, сверка на оценки и отсъствия

Видол Чалъмов (в средата), Ангел Генков и ръководителят на проекта инж. Камелия Стоянова са щастливи от признанието
Видол Чалъмов (в средата), Ангел Генков и ръководителят на проекта инж. Камелия Стоянова са щастливи от признанието

 

Специална грамота за иновации в образованието и отличие за социално значима разработка получиха зрелостници от Професионалната гимназия по електроника и електротехника за създадената от тях онлайн платформа на ученика. Проектът им получи отлична оценка на 15-та ученическа конференция, организирана от Съюза на математиците, което им дава право да влязат без приемен изпит в специалност „Информатика” на Пловдивския университет. 12-класниците Видол Чалъмов и Ангел Генков учат компютърна техника и  участват в редица състезания по информационни технологии. Това не е  първата награда за тях, но категорично е най-значимата, още повече че състезаваха основно с връстници от математически гимназии в страната.

„Идеята беше за един универсален помощник на ученика. Започнахме работа по платформата в началото на есента, като непрекъснато променяхме и надграждахме. Та се развива и сега, като добавяме нови модули, усилваме защитата”, обяснява Видол и добавя, че е въведена ексериментално за два класа в гимназията.

Всеки ученик получава собствен акаунт с паролата и имейла за достъп до платформата. Той може да си води записки онлайн,  може да вижда своите оценки и отсъствия, забележки, важни новини за класа и училището и няма опасност да забравя домашните си. Елементите електронен дневник и електронен бележник присъстват в платформата, но има отделни модули за допълнителни записки. Потребителят има възможност да води кореспонденция със съученици и учители и да чете актуални за него новини.

Най-горе в йерархията е администраторът, който контролира информацията, следван от учителя, който добавя оценки и редактира бележки и отсъствия. На трето място е ученикът, който проверява и пише. Данните, до които имат достъп тийнейджърите, се попълват от тях. Родителят също разполага със свой акаунт, но паролата е тайна ученика, за да е сигурно, че няма да има манипулация на информация.

„Платформата предоставя комплексно решение на най-съществените проблеми в ежедневието на учениците днес. Нашата цел беше да улесним комуникацията между родители, учители и ученици”, пояснява Ангел. Голям процент от родителите били зад граница и така по-лесно щели да комуникират с преподавателите.

„Щастлива съм, защото това е дебют и пробив за нашето училище Успехът се дължи на упоритостта и високата мотивация на Видол и Ангел, на личните им качества и допълнителни занимания”, заяви инж. Камелия Стоявова – ръководител на проекта.

Видол смята да продължи образованието си в България, докато Ангел се готви за Англия, но, след като завърши, има намерение да се върне да работи за страната си.

 

Есетата на Станислав Кирчев и Николай Драганов от 11 клас пък донесоха две първи места от "Цветна олимпиада", горда е преподавателката им по български език Марина Петрова
Есетата на Станислав Кирчев и Николай Драганов от 11 клас пък донесоха две първи места от “Цветна олимпиада”, горда е преподавателката им по български език Марина Петрова