НВО на 7 и 10 клас отново ще е на едни и същи дати – 14 и 16 юни, става ясно от заповедта за графика на учебното време

Държавни зрелостни изпити ще се проведат на 18 май и на 20 май 2022 г. Матурите по желание ще бъдат между 26 май и 3 юни. Датите са утвърдени със заповед на министъра на образованието и науката за графика на учебното време.

За първи път дванадесетокласниците от паралелките с профилиращо обучение ще положат изпит по български език и литература и по профилиращ предмет.

Втората матура за зрелостниците, които изучават професия, ще бъде по теория за придобиване на професионална квалификация. До момента те можеха да избират между изпит по общообразователен предмет и по професия. Проверката на техните практически умения ще бъде по график, както досега, изготвен от професионалните гимназии в страната.

Националните външни оценявания за четвъртокласниците по български език и литература и по математика ще бъдат на 26 и 27 май 2022 г. Националното външно оценяване на учениците в VII и X клас отново ще бъде на едни и същи дати – на 14 и 16 юни. Изпитът по чужд език, който е по желание за учениците в тези два класа, ще се проведе на 17 юни.

И през новата учебна годна ваканциите за учениците ще са четири. Първата почивка ще е от 30 октомври до 1 ноември включително. Коледната ваканция ще бъде 10 дни – от 24 декември 2021 г. до 3 януари 2022 г. включително. Междусрочната ще е само един ден – на 1 февруари 2022 г., като на следващия ден започва вторият учебен срок.

Десет дни почивка ще имат учениците от I до XI клас през пролетта – от 1 до 10 април 2022 г. За зрелостниците пролетната ваканция ще бъде само четири дни – от 7 до 10 април.

График на изпитите:

ІV клас

–              Български език и литература – 26 май 2022 г.

–              Математика – 27 май 2022 г.

VІІ клас

–              Български език и литература – 14 юни 2022 г.

–              Математика – 16 юни 2022 г.

–              Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г.

Х клас

–              Български език и литература – 14 юни 2022 г.

–              Математика – 16 юни 2022 г.

–              Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г.

–              Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – в периода 20 – 22 юни 2022 г.

XII клас

–              Български език и литература – 18 май 2022 г.

–              Профилиращ предмет/Теория за придобиване на професионална квалификация  – 20 май 2022 г.

–              Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание – 26 май – 3 юни 2022 г.