Обявяват едновременно оценките по български и математика на седмокласниците на 3 юни

DSCF5614

На множество бисери се натъкнаха проверителите на втория модул от изпитния вариант по български език за прием в гимназиите, където учениците трябваше да преразказват “На изток от Запада”. Разказът на нашия емигрант Мирослав Петков, писан по време на студентството му в Америка, здравата е затруднил 7-класниците. За повечето текстът е останал абсолютно неразбран, дори някои смятат, че главните действащи лица са две девойки, а не момче и момиче.

Като цяло проверители споделят, че учениците са се справили много добре с първия задължителен модул. Проблемите дошли с текста – като се започне от глаголното време, в което трябвало да предадат съдържанието от името на неутрален разказвач, и се стигне до констатациите “момъкът се омъжил за една мома” или пък “сграбчил купола”. Най-често бърканата дума се оказала “зограф”. Оценителите се натъкнали на всякакви варианти – зоограф, зоолог и даже ехограф. Учениците явно не знаят и що е то “чиновници”, понеже са заменили думата с “четници”, “черкези”, аристократи”, “съветници”, та някои дори ги нарекли и “професори”.

Мнозина са писали богаташ с “ж”, а слугата приравнили с иконом.

Оценките от националното външно оценяване по български език и математика ще бъдат обявени едновременно на 3 юни след 17 часа в училищата, в които децата се обучават и са полагали изпита.

Всеки ученик може да провери резултатите си и по електронен път с ЕГН и входящ номер от служебната бележка на http://7klas.mon.bg

Служебната бележка с оценките от приемните изпити се получава от директора на училището, в което ученикът се обучава, от 10 до 14 юни. Желаят да се запознаят с изпитните си работи по български и математика, могат да направят това в присъствието на родител или настойник. Единственият възможен ден е 5 юни между 9  и 17 часа. Промяна на оценката не може да има. Не се разрешава изнасяне, копиране или преписване на изпитните работи и рецензиите.