За първи път в историята на община „Родопи” граждани упражниха правото си на пряка демокрация. Няколкостотин жители на Златитрап се събраха на площада в селото, за да  отговорят на въпроса „Против ли сте детската градина в село Златитрап да бъде филиал на детската градина в село Брестовица?”

201 души изразиха позицията срещу сливането на двете учебни заведения. Чрез явно гласуване хората  осъществиха правото си на глас и заявиха, че искат детска градина „Първи юни” да остане със седалище и управление в Златитрап.

Кметът но общината Павел Михайлов благодари за активното участие на гражданите. В срок до една седмица той трябва да издаде заповед с мерките, свързани с изпълнение на решението. Той пое ангажимент, че още следващата седмица спецкомисия от общината ще извърши оглед и ще предприеме действия за възможностите за преустройство на детското заведение. Обещанието му беше посрещнато с аплодисмени.

В Общо събрание на населението прагът  е участие на 25 % от хората, имащи право на глас с постоянен и настоящ адрес, а в Златитрап това са около 380 души. След като необходимият кворум не бе събран, гласуването се отложи с един час. В този случай Законът позволява броят на избирателите да е не по-малко от 1/10 от всички с избирателни права, които са малко  над 1500 души в селото.