Учители по проекта за иновативни училища обмениха добри практики, отчетоха половингодишната си работа и получиха сертификати

Повишаване на мотивацията и успеха на децата, развиване на умения за оценка и самооценка, на толерантност и подкрепа посочиха педагозите

13051481_1093213724073429_4499802958216770262_n

Зелена химикалка сменя червената, с която учителят нанася поправки в ученическите тетрадки и тестове. Нововъведението пробват с първокласници в ОУ „Елин Пелин”, което е сред осемте работещи по проекта „Иновативни училища” на „Световен образователен форум България” и Община Пловдив. Практиката показала, че по-малките ученици се стресират от червеното и смятат, че не се справят, когато видят прекалено много корекции и „нашарена” тетрадка. Затова учителите преценили, че е по-добре да изключат червения цвят, а със зелено ограждали не грешните, а добре изписаните букви и правилно решени задачи. Това стимулирало децата да бъдат по-успешни.

Училищата, които преди половин година дадоха старт на проекта и започнаха въвеждането на иновативни методи на обучение и промяна на учебната среда, се събраха, за да отчетат свършеното и да обменят добри практики.

В „Елин Пелин” децата си имат зелен домашен любимец, за който се грижат, и това е в резултат на екологичните инициативи на училището. Вече е практика спортните и други празници да се организират заедно с родителите, които да бъдат привлечени като партньори.

По екологичен проект „Здравословният начин на живот в бита и традициите на българите” работи СОУ „П. Евтимий”. Учителите планират ежеседмични дейности по отделните учебни предмети. Децата са посетили и общинския център по екология. Въвеждането на иновациите довело до подобряване на взаимоотношенията не само между учениците, а и между учителите.

Груповата или проектно ориентираната работа е въведена на сто процента във всички часове и класове на ОУ „Яне Сандански”. 18 на сто е ученето чрез сътрудничество, а мозъчната атака е застъпена 33%. Повишаване на активността, развиването на умения са оценка и самооценка е промяната в резултат на иновациите, отчита училището. Дори ученици с трудности в обучението се включвали успешно. Като проблеми учителите посочват адаптирането на учебния материал и времето за подготовка.

В НУ „П.Р.Славейков” са обособили библиотеки и игротеки във всяка класна стая. Децата четат любими книги, а след това, избралите едни и същи произведения, дискутират героите и ситуациите.

Мисловни карти, метод на обърнатата класна стая, в която децата влизат в ролята на учители, и лапбук са част от иновациите в ОУ „Кочо Честеменски”. Училището изцяло е променило дизайна на класните стаи. Част от кабинетите са организирани по английски модел, тъй като си партнират с британски училища. При нас дори зелената химикалка не играе. Имаме кът за размисъл, където дете, което се е провинило по някакъв начин, отива да обмисли постъпката или реакцията си и да реши как да преодолее грешката, обясняват учителите. Коридорите и фоайетата са изпъстрени с постери с положителни послания. Множество са интернет приложенията, които се използват по отделните предмети. Намаляване на агресията и връщане интереса към четенето са само част от постиженията, на които се радват педагозите.

Шестима са обучените учители по проекта в ОУ „Алеко Константинов”. В училището вече има изработени правила за поведение, а нововъведенията за родители са ги привлекли като основен партньор не само за извънучилищни събития, но и за инициативи, пряко свързани с обучението. Иновативните методи на преподаване са прилагани в часове по математика за геометрични фигури и тела, за видове химични съединения, за природните области в България по „Човек и общество”. Малките класни стаи и липсата на индивидуални места за работа са проблемите, които посочва училището.

Повишаване на успеха и уменията за работа в екип, подобряване на комуникативните умения и проява на толерантност. Това отчита след половин година работа по проекта ОУ „Йордан Йовков”, където сто процента от децата са от етносите. Затова изключително успешен за децата билингви се оказва методът за учене чрез преживяване. Дори тези, които отказват да се включат в урока, като наблюдават съучениците си, придобиват знания, без да осмислят това, категорични са учителите. Постиженията на децата са демонстрирани на открит урок по околен свят, на бинарен урок по математика и география. В часовете по история масово се използвали мисловните карти, чрез които децата запомняли много по-бързо и лесно, а на финала представили открит урок за Априлското въстание в Музея на Съединението. Учениците измайсторили дори географската карта на България от природни материали – жито, боб, леща, сухи цветя. Бал на етносите и часовете за здравословно хранене ангажирали и родителите.

Все по-голям ефект и по-високи постижения отбелязва училището, което първо въвежда иновативния подход в класната стая още през 2010 година – ОУ „Р. Княгиня”. Иновативните методи се прилагат вече в сто процента от часовете от 1 до 7 клас. Във всяка класна стая има мултимедия, лаптоп и интерактивна дъска. Освен физкултурния салон, са оборудвани още две стаи за спортни занимания. Проектите на децата се излагат на коркови дъски в коридорите, за да се видят от всички.

Второкласниците изработват мисловна карта по околен свят. Учениците в 4 клас правят спринт диктовка – част от текста е скрит някъде в класната стая. Класът е разделен по групи. Детето, което намери листчето, го предава на лидера на групата, а той диктува на останалите. Учениците четат също непознат текст за ограничено време, след което отговарят на въпроси. В часовете по математика шестокласниците правили проект на тема: „Ремонт на моята стая”. В клуб „Сателит” децата се запознавали със сателитни снимки.

Правим непрекъснати обучения и вътрешни квалификации, което помага за сплотяване на екипа, обяснява директорът и председател на „Световен образователен форум България” Мария Гайдарова. Броят на учениците за последните години е скочил с 32%, повишили са се и резултатите от националните външни оценявания.

Добрите практики на училищата по проекта ще бъдат обобщени от зам.-кмета по образование Стефан Стоянов, който ще ги представи на международната конференция „Образователната система през 21 век – иновативни подходи за качествено образование”, която стартира на 3 юни в Пловдив.

Обучените и работили по проекта учители получиха сертификати.
Обучените и работили по проекта учители получиха сертификати.