Филологическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ открива утре най-престижната си научна конференция „Паисиеви четения“. Двудневният форум ще се проведе в шеста аудитория на Ректората, а началото е в 10 часа. Тази година конференцията е посветена на трите юбилея, които чества висшето училище – 300 години от рождението на Паисий Хилендарски, 260 години от написването на „История славянобългарска“ и 60 години от канонизацията му за светец.

Научният форум се провежда за 40-ти път, като по програма са предвидени 9 секции и 2 кръгли маси. Очаква се в него да вземат участие 160 учени и преподаватели. Пленарният доклад ще бъде представен от гост-лектора проф. Илияна Кръпова – утвърден учен, изследовател и преподавател в университета „Ка’Фоскари“ във Венеция.

В рамките на четенията ще се проведе кръгла маса: „Българистиката днес в Лодз – предизвикателства и перспективи“, на която ще гостуват представители на Катедрата по славянска филология в Лодзкия университет. Целта на научния форум е да бъдат обсъдени предизвикателствата и перспективите пред преподаването на университетско равнище на български език, литература и култура в чужбина. Обменът на идеи и практики между българистите зад граница и тези у нас ще бъде първа стъпка към осъществяването на целите на Националната научна програма за възстановяване на позициите и утвърждаване на академичната българистика в чужбина. Идеята е да се насърчат научните изследвания в областта като се повиши видимостта от техните резултати.

Съпътстващо събитие ще е откриването на изложбата, посветена на 100 години от създаването на отдела „Редки и ценни сбирки“ в Народната библиотека „Иван Вазов“. Утре от 17 ч. в зала „Компас“ на Пловдивския университет ще бъдат представени нови научни издания, обвързани тематично с настоящите юбилейни „Паисиеви четения“.

За конференцията е изработен и специален плакат с личния печат на Паисий Хилендарски,  дело на художника Александър Байтошев.