Урокът на второкласниците беше наблюдаван в ПУ

Мобилна точка в класната стая на СОУ „П. Яворов” прави връзка със залата за електронно обучение на педагозите от ПУ

Урокът на второкласниците беше наблюдаван в ПУ
Урокът на второкласниците беше наблюдаван в ПУ

Първия урок на живо с телемост направиха днес второкласниците от СОУ „Пейо Яворов” и студенти педагози от Пловдивския университет. За първи път у нас показно се проведе урок чрез видеконферентна връзка между класната стая и залата за електронно обучение на висшето училище. Софтуерната част на проекта е разработка на университетския информационен център. Децата виждат и чуват студентите в залата, както и бъдещите учители хлапетата, за да могат да коментират елементи от урока и да задават въпроси.

Училище „П. Яворов” е избрано като партньор, тъй като всички преподаватели от начален курс са базови учители. Нововъведението ще дава възможност на студентите да наблюдават видеоуроци в реално време, без да смущават учебния проес в училище. „Когато се събере цяла група и дойде на посещение, децата се разсейват от присъствието на толкова много хора, някои се смущават, други започват да шумят. А видеоконферентната връзка дава възможност на студентите да разговарят, както с учителя, така и с децата”, обяснява главният учител Ваня Иванова, в чийто час се реализира пилотният урок.

В учебния кабинет е разположена т.нар. мобилна точка за хоспитиране, която се състои от лаптоп, камери и проектор с екран, на който децата виждат университеската зала.  Трите камери наблюдават преподавателя, дъската и дават общ план на стаята. Широкообхватният микрофон позволява децата да се чуват, когато коментират или пък отговарят на поставен въпрос. Дигиталната система дава възможност студентите да анализират урока в реално време, но коментарите им да не се чуват в класната стая, за да не смущават децата и учителя.

Проектът дава възможност на студентите да наблюдават от домашния си компютър вкъщи онлайн урок, който преподавателят презентира.