Бизнесът има нужда от шлосери, елмонтьори, зидари, готвачи, шивачи и дигитални специалисти, сочи обобщената информация за региона

Регионалното управление на образованието изпрати обобщена информация на директорите на средните училища и професионални гимназии за нуждата от кадри на пазара на труда в региона, които да бъдат ориентир при планирането на държавния план-прием за 2021/2022 година. Данните са от работодателските и браншовите организации, които са постъпили по искане на РУО с цел проучване на необходимостта от кадри на територията на област Пловдив.

Препоръките на местния бизнес към училищага е да се насочат към специалности като „Индустриален мениджмънт“; „Дигитални технологии“; „Дигитален бизнес и предприемачество“; „Техник-механик по автоматизация“; „Оператор на машини“; Спедитор-логистик“, към специалисти по електроника и електротехника; качествен контрол. Търсят се мотокаристи и електрокаристи; оператори на машини за струговане.

По информация, предоставена от Агенция по заетостта за трайно търсени на пазара на труда, става ясно, че най-голям дефицит има от професии по следните браншове:

Машиностроене: шлосер, стругар, фрезист, настройчици на ЦПУ, заварчик;

Транспорт: водач на мотокар/електрокар/автокран, кранист, шофьор на автобус;

Промишленост: работници по инсталиране и ремонт на електрически и електронни съоръжения – електромонтьор, електротехник, монтажник на електрически елементи, монтажник на изделия от пластмаса;

Строителство: зидар, арматурист, кофражист, водопроводчик;

Работници в производството на облекло и обувки: шивач, крояч;

Ресторантьорство: готвач, сервитьор, барман.

И през следващата учебна години приоритет в политиката на МОН остава обучението в STEM профили и професии, специалности от Списъка на защитените, по които е налице очакван недостиг на пазара на труда; както и обучението в дуална форма. За първи път миналата година МОН допусна разкриването и на половин дуална паралелка, за да се запазят защитени професии, по които има недостиг на кадри, особено в по-малките населени места.

Директорите на гимназии, средни и обединени училища трябва да изпратят в РУО мотивирани предложения относно броя на паралелките, учениците и специалностите. Обобщените от началника заявки се съгласуват с Комисията по заетостта към областния управител до 15 февруари и се представят за утвърждаване в МОН до 1 март.