Препоръката на МОН е 61% да са с професионална подготовка, а 56,4 на сто от общия брой на местата да бъде със STEM профил

И тази година Министерството на образованието продължава политиката за намаляване на профилираните паралелки с прием след 7 клас за сметка на увеличаване на професионалните. Само езиковите гимназии ще предлагат профилирано чуждоезиково обучение, след като миналата година СУ-тата трябваше да се насочат изцяло към STEM – наука, технологии, инженерство, математика. Приоритет на МОН остава обучението в STEM профили и професии, специалности от Списъка на защитените, по които е налице очакван недостиг на пазара на труда, както и обучението в дуална форма.

Това става ясно от спуснатите от МОН към всяка област изисквания за съотношението на професионалните към профилирани паралелки за държавния план-прием догодина. Целта е осигуряване на повече кадри с техническо образование, от които има нужда бизнесът.

Максималният брой паралелки с прием след основно образование, който се допуска за Пловдивска област, е 228.

Изискването е да бъдат формирани 61% професионални паралелки и 56.40% със STEM насоченост. 27 ще са паралелките с чуждоезиков профил. Мярката е продиктувана от необходимостта от повече кадри на пазара на труда с техническо и професионално образование, както и от професии, които изискват по-задълбочено изучаване на математика, технически и природни науки.  За сравнение изискването миналата година беше 60 на сто професионални паралелки и 54.40% със STEM насоченост.

Педагогическите съвети на училищата вече провеждат обсъждания за актуалните профили и професии, които да предложат за утвърждаване в РУО.