За нас

Това е  образователен  портал  за всекидневния живот в училище, детската градина , университета,  реалните случки в  тях, проблемите и добрите практики. Даваме  гласност на темите, които вълнуват учениците, учителите, директорите, родителите, промените, които искат да видят. Популяризираме иновативни  идеи.

Предлагаме онова, което е извън учебниците и което е също толкова вълнуващо. Младите хора сами да споделят интересното за тях.  Учителите и директорите да популяризират онлайн свои добри практики. Залагаме на диалога между всички участници в този динамичен процес.

Образованието  е един безкраен репортаж-  клас, междучасие, свободно време, ваканция, творчество, отношения между ученици и учители, дискусии, спорове за най-важното и интересното в училищния двор и извън него, в аудиториите. Тук  ще четете  репортажи, интервюта, коментари и анализи, различни гледни точки, дискусии за учебници, учебни програми и иновативни идеи.

Издатели на сайта сме: Деляна ЛУКОВА – 0887271712 и Любомир МИНЧЕВ – 0887296619