DSCF5774

Кандидатите да учат “Компютърна графика” в Математическата гимназия и “Интериорен дизайн” в Професионалната гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура ще държат изпит по рисуване, освен външното оценяване по български и математика. Изпитът за проверка на способностите по изобразително изкуство е на 4 юни от 10 часа в СОУ “Св. Константин-Кирил Философ”. Изпитът е практически с продължителност 5 часа. Учениците се явяват с документ за самоличност и служебната бележка и заемат определеното им работно място не по-късно от 9.45 часа.

За петчасовия практически изпит те ползват собствени материали и инструменти. Рисувателен лист или глина се осигурява от комисията по подготовка на изпита. Учебно-изпитните програми са публикувани на електронната страница на МОН.

Оценките от изпита по рисуване ще бъдат качени на електронната страница на РИО Пловдив, в раздел “Прием”.