Всяка паралелка презентира пред класната си стая проекти за жирафи, пчели, китове, акули и морски костенурки

Със засаждането на 50 кипариса отбелязаха Деня на Земята учениците от СУ „Черноризец Храбър”. Воден от идеята да запази природата чиста, всеки клас закупил по едно иглолистно дърво, което да засади в двора на училището. Така с днешната акция бе оформен зелен пояс  между школската ограда и булеварда, който ще предпазва от шума и вредните газове.

Празникът по повод 22 април мина под надслов “Защитете видовете! “В природата нищо не съществува само!” В продължение на една седмица всяка паралелка бе ангажирана с изработването на проекти по предварително зададени теми, които учениците днес презентираха пред класната стая или в Слънчевата зала. Публиката научи защо трябва да защитаваме жирафите, пчелите, слоновете и китовете, какви са заплахите през акулите и морските костенурки и какви действия трябва да се предприемат за опазване на маймуните.