Редът на подаване няма да има значение при централизираното класиране, успокояват родители училищните директори

slide1

Подаването на заявления за прием на първолаци ще стартира през април, след като от тази година влиза в сила централизираното класиране. Напористи родители загрявали телефоните на училищните директори, нетърпеливи да внесат документи. Школските шефове обяснили, че редът на подаване няма да има значение при подреждането на децата. В момента се работи единната онлайн платформа, в която ще бъде въведено всяко училище на територията на Община Пловдив, което обявява прием за първокласници. С новия закон за предучилищното и училищното образование се пристъпва и към нова организация за постъпването първолаците в клас.

Всеки родител има право да посочи до пет училища, като детето може да бъде класирано само в едно. Той решава дали да кандидатстват онлайн или да подаде документи на място. Ако изберат втория вариант, то трябва да е училището, посочено на първо място, а ангажимент на директора е да въведе данните в общата система. Двата начина са равнопоставени. Класиранията ще са общо три. Желанията могат да се преподреждат преди всяко следващо и да се посочват нови, съобразно обявените свободни места. Всяко дете се класира само в едно училище, спрямо поредността на желанието. При по-голям брой кандидати, отколкото са бройките, системата класира на база на подадената от родителя информация. Ако ученикът не бъде записан, мястото му не се пази. След трети тур незаписаните подават заявления за училищата, за които има свободни места.

В края на март започват обходите по адреси, които училищата регулярно извършват на подлежащите деца от техния район. Общинската администрация изготвя списъци на децата, които следва да тръгнат на училище, за да ги предаде на директорите.

Желанието на родителя ще е основен критерий за приема и само при наличие на повече кандидати, отколкото са местата, с предимство ще бъдат децата, които живеят близо до училището. Така че брожения, както в столицата, не се очакват.

Школото, посочено на първо място, ще носи 7 точки, на второ – 5, а на трето – 3. 1 точка ще се дава на поставеното на четвърта позиция, а последното няма да носи никакви. Децата, живущи на територията на община Пловдив, ще получават 7 точки, а тези от други общини – 0. Ако адресната регистрация не е променяна към 1 януари на годината за прием, кандидатът прибавя към сбора точки още 5, а ако е променяна – 3. 7 точки се дават на дете с двама починали родители. 2  точки ще носят месторабота на родителя до училището, а ако детето е от подготвителна група в школото или ако има брат или сестра, които вече са ученици в него, ще прибави още 5 точки.

Заявлението е прикрепено към Наредбата за прием за 1 клас в сайта на Община Пловдив.