Светла Тошкова - с микрофона, на празненството по повод 20-годишния юбилей на образователен комплекс "Стойнстрой".
Светла Тошкова – с микрофона, на празненството по повод 20-годишния юбилей на образователен комплекс “Стойнстрой”.

Много „за” и „против” държавно финансиране на частните училища се чуха в последните дни и месеци по повод новия закон за училищното и предучилищното образование. Частните училища и детски градини ще получават държавна субсидия, ако поискат, решиха депутатите, които приеха на второ четене текстове от Закона, внесен от ГЕРБ. Държавното финансиране за частните училища и детски градини беше един от спорните моменти в него. Предложението обаче беше прието, въпреки признанията на всички политици, че парите не стигат и за държавните, и общински учебни заведения.Вносителите обосновават предложението си с това, че всяко дете ще получава парите от единния държавен разходен стандарт за издръжка.

Частните училища и детски градини, които заявят, че искат държавно финансиране, ще могат да събират такси само за дейности, за които държавата не дава пари, записаха в закона депутатите. Срещу това те поемат ангажимент да освободят от таксите за допълнителните дейности 20% от учениците. Това могат да са деца с отличен успех, с изявени дарби, със специфични потребности.

 

Светла Тошкова, директор на Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение „Стоянстрой” и Частно основно училище „Бъдеще”

Защо трябва да има държавно финансиране за частните училища

В нашите училища има действаща програма за безплатно обучение, подготовка и възпитание на деца със СОП, деца, изявени в областта на спорта, деца на служители на МВР и на родители в неравностойно положение с отличен успех още от 1995 година.

У нас родителите, които са избрали частната форма на обучение, като че ли трябва да се чувстват наказани. Това е дискриминационно отношение. Член 56, ал. 3 от Конституцията казва, че държавата трябва да създава и да подпомага училищата и да насърчава децата, които имат изявени дарби. Няма как да разделяме децата според това в какви видове училища учат. Те трябва да са равнопоставени.

Финансирането на частните училища с единния разходен стандарт ще намали таксите. Това ще ги направи по-достъпни и ще създаде една по-активна конкуренция. В новия закон трябва да има средства и за училищата със сравнително по-ниски резултати, които да се използват за подобряване на качеството, а същевременно и средства за училища с много висок резултат, които да отидат за работа с надарени деца.

Като директор на частно училище съм категорична, че, както трябва да спазваме всички държавни образователни изисквания, нормативните актове и подлежим на проверки и санкции, то следва да получаваме и субсидия от държавата, която е помощ за родителите, а не за училището.

По повод 20% за прием на ученици със стипендия, при нас има дългогодишна практика да се обучават безплатно ученици от социално слаби семейства, с отличен успех и спортни постижения. Имаме и две деца от ромски произход.

Отстъпка от таксата за обучение в училището могат да ползват деца на учители- 30%, а на наши служители намалението е наполовина.

В ЧОУ „Бъдеще” има и деца със СОП, за които също се полага субсидия от държавата. До сега не сме получили никаква помощ за обучението им. Освен това общинските и държавните училища получават допълнителни пари за всеки ученик и по още 6-7 пера: целодневно обучение, гориво, храна, извънкласни дейности, подобряване на материалната база. Частните училища не могат да кандидатстват по обявените европейски проекти.