Всяко училище с план как да навакса пропуските изоставащите по предмета в прогимназията, за да не се допускат стресиращо ниски резултати на външното оценяване

mat-300x225

Затягане на обучението по математика от 5 до 7 клас с цел подобряване на резултатите по предмета в прогимназиален етап предвиждат мерки на Регионалното управление по образованието. Всяко училище трябва да изготви план, в който да набележи мерки за повишаване на индивидуалните умения на всяко дете. Препоръките към учителите са в редовните часове и писмени изпитвания да използват задачи в съответствие с формата на националното външно оценяване – с избираем отговор, с кратък свободен и с разширен свободен отговор.

В училищните планове трябва да залегне също индивидуална или групова работа с учениците за развиване на тяхната четивна и математическа грамотност и осъществяване на междупредметни връзки.

На тазгодишното външно оценяване по математика 34 на сто от 7-класниците получиха двойки, а шестиците бяха едва 1.94%.