При отсъствие три дни в месеца от детска градина и пет учебни часа в училище без уважителни причини семейството ще бъде лишено от детските надбавки за една година, решиха депутатите

Депутатите затегнаха режима за получаване на социални помощи за деца с окончателно гласуваните промени в Закона за социалното подпомагане. При отсъствие на дете три дни в месеца от детска градина и пет учебни часа в училище без уважителни причини семейството ще бъде лишено от детските надбавки за една година.

Целта на новите промени е по-строгото обвързване на получаването на месечни помощи с редовното посещение на децата в задължителна форма на обучение.Председателят на образователната комисия в Народното събрание Милена Дамянова подчерта, че измененията имат за цел не да отнемат пари от децата, а да се прави така, че, ако родителите са безотговорни, средствата пак да отиват за детските нужди, но в учебните и детките заведения.

С окончателните премени депутатите обвързаха получаването на месечни социални помощи с полагането на общественополезен труд от безработни лица в трудоспособна възраст.

Зам.-министърът на образованието Деница Сачева, която днес бе в Пловдив, коментира, че това е една част от мерките, които се предприемат за справяне с огромния проблем за неграмотност и бедност, който засяга десетки хиляди български деца.

„Сблъскваме се с много тежки случаи, когато безотговорни родители използват своите деца като инструмент за доходи. Обвързването на социалните помощи с ходене на училище, както и със спирането на парите за един месец не впечатляваше родителите, но очаквам сегашните мерки да имат много по-сериозен ефект“, коментира Сачева.

87 000 български деца са в чужбина към днешна дата.