158 учени от страната и чужбина представят литературни и езикови изследвания на Международната конференция в ПУ

 640_102747818d797c5cf2bc5b4f4d493a12

„Безпокойства на хуманизма: филологията – застрашена, необходима, неотстранима“ е мотото на Международната научна конференция „Паисиеви четения 2017“, която организира Филологическият факултет на Пловдивския университет на 9 и 10 ноември.

Престижният форум ежегодно събира учени от цял свят. 158 участници от 34 образователни и научни институции се включват в тазгодишното събитие. Техните научни трудове са посветени на вече покойния Цветан Тодоров – българо-френски философ и литературовед, лингвист, семиотик, литературен критик, историк на философската мисъл и културолог.

Паисиевите четения стартират на 9 ноември от 10 часа, като след откриването ще се проведе тържествена церемония за присъждане на почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на изтъкнатият елинист проф. Стойна Пороманска. Удостояването е заради заслугите й за създаванене, развитие и утвърждаване на специалностите с новогръцки език в ПУ.

Проф. Пороманска е доайен на обучението по новогръцки език в България. Благодарение на нея през учебната 2002-2003 г. стартира бакалавърската специалност „Български език и новогръцки език”, магистърската „Балканистика”, а малко по-късно бакалавърската специалност „Приложна лингвистика с втори чужд език − новогръцки”. Освен с конкретни идеи за учебния план тя оказва помощ за формиране на преподавателски екип от неоелинисти. Автор е на множество публикации и студии по проблемите на новогръцкия език, както и върху новогръцките диалекти в България. Съставител е и на системите за обучение „Новогръцки за начинаещи“ и „Новогръцки за напреднали“.

След присъждане на титлата, проф. Пороманска ще изнесе академична реч на тема „Думата – тази вечна загадка“.

Програмата на международната научна конференция в първия ден, наред със заседанията по секции, включва и представянето на юбилейния сборник „Да се завърнеш…“: носталгии, памет, разказ“, посветен на доц. Живко Иванов, дългогодишен декан на Филологическия факултет.