Крайният срок за кандидатстване е 13 февруари

Един национален и три регионални STEM центъра ще бъдат изградени със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Бившето основно оздравително училище „Св. Иван Рилски“ в Хисаря ще се превърне в един от трите регионални центъра. В него ще се обучават ученици и учители от Южен централен район, ще работят млади изследователи от БАН и ще водят подготовката си олимпийски отбори по природни науки и математика. За Западна България центърът ще е в Ковачевци, а за Източна – в село Ястребино.

Процедурата за изпълнение на инвестицията беше открита миналата седмица, а крайният срок за кандидатстване е 13 февруари 2023 г.

Някогашната училищна сграда в Хисаря ще бъде тотално преобразувана, за да отговаря на изискванията за STEM обучение – предвидени са зали, лаборатории, корпус за настаняване и блок за хранене. Базата разполага също с физкултурен салон и дворно пространство, които също ще бъдат модернизирани.

В регионалните центрове ще има условия за организиране и провеждане на конгреси, конференции, семинари, пленери и обучение на учители. Там ще се провежда и подготовка на  деца и ученици за участие в национални и международни олимпиади, състезания, конкурси, пленери и др.

Националният STEM център в София ще бъде основното звено за професионално развитие за учителите в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката. Целта на Центъра ще бъде да подпомага и консултира изграждането и развитието на STEM среда във всяко българско училище, като създава модел за учене, квалификация, работа с научноизследователски методи и инструменти.