Промените в наредбата за институциите в системата на образованието облекчават преобразуването на духовните училища

Математическа гимназия ще може да се нарича училище, в което повече от половината от паралелките във втори гимназиален етап са в профил „Математически“ и „Софтуерни и хардуерни науки“ или само в профил „Математически“. Наименование „природо-математическа гимназия“ пък ще може да има училище, в което повече от половината от паралелките във втори гимназиален етап са в профил „Природни науки“, „Математически“ и „Софтуерни и хардуерни науки“ или само в профил „Природни науки“.

Това предвижда проект за изменение и допълнение на Наредба №9 за институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Промените целят запазване статута и мрежата от математически и природо-математически гимназии при доминиране на паралелките с профил „Софтуерни и хардуерни науки“, без да се налагат промени чрез преобразуване. С проекта се облекчават и административни процедури, като занапред при откриване, преобразуване и промени на духовните училища се въвежда служебно събиране на част от изискваната информация. Предвижда се още отпадането на срока 31 май, в който министърът на образованието и науката е задължен да внася в Министерския съвет предложение за приемане на Списък на иновативните училища за предстоящата учебна година. С изменението се цели да се даде възможност до края на учебните занятия да се извършва мониторинг на иновативните дейности.

ПУБЛИКУВАЙ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар!
Моля въведете вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.