Проф. Куклева беше наградена от Българския лекарски съюз.
Проф. Куклева  получи признание  от Българския зъболекарски  съюз.

Зам.-ректорът по учебната дейност на Медицинския университет проф. Мария Куклева стана стоматолог на годината. Българският зъболекарски съюз й присъди наградата „Лекар по дентална медицина за 2014 година”.

„Като университетски преподавател съм получила много признания в своя професионален път, но дейността ми, свързана с Българския зъболекарски съюз винаги съм я приемала като привилегия, а не като задължение. По тази причина тази награда е чест и признание за моята цялостна дейност”, заяви професор Куклева.

Данните сочат, че 95% от студентите по дентална медицина работят по специалността, след като завършат своето образование. Интересът към специалността е голям, а във вуза се обучавали студенти от 35 страни – Нова Зеландия, Австралия, Бразилия, Корея,Пакистан, Канада, САЩ и много страни от Европейския съюз. Най-многобройни са от Великобритания и Италия.

“Имаме студенти, които желаят да се реализират в България и се реализират добре. Конкурентната среда е на много високо ниво, защото имаме отлични студенти”, заяви още проф. Мария Куклева.