S_Yancheva

Зам.-ректорът по международна дейност и връзки с обществеността на Аграрния университет доц. д-р Светлана Янчева е новият заместник-министър на земеделието и храните. В продължение на две години тя бе и председател на Общото събрание на вуза. Ръководител е и на лабораторията по биотехнологии.

Янчева е инженер-агроном, има специализация по растителни биотехнологии.

От 2008 година е доцент в катедра „Генетика и селекция”. Участвала е в 20 образователни, научни и внедрителски проекта. Автор е на 65 научни статии. Водила е международни лекционни курсове в университети в Германия, Китай, Ливан, Гърция.

Вузът вече имаше своя министър на земеделието в лицето на проф. Димитър Греков в 89-то правителство.