Двама първенци на випуска ще получат отличия утре на тържествената промоция на бакалаври и магистри

Аграрният университет удостоява ще удостои с почетното звание Доктор хонорис кауза зам.-министъра на образованието Карина Ангелиева. Церемонията ще се състои утре на тържествената промоция на бакалаврите и магистрите от випуск 2018. Решението на Академичния съвет е за изключителните заслуги на Ангелиева за издигане престижа на университета в европейски мащаб.

С почетна грамота ще бъде удостоен вицепремиерът по икономическите и демографските политики Марияна Николова за приноса й в развитие на висшето аграрно образование и аграрния сектор в България.

На официалната церемония дипломи ще получат 661 абсолвенти – 401  бакалаври и 260  магистри. Средният успех от следването на бакалаврите от всички 18 специалности, редовна и задочна форма на обучение, е „Много добър“ 4.71, а от държавните изпити –  5.03. Магистрите в шестте професионални направления се дипломират със среден успех „Отличен“ 5.52.

Тази година първенците на випуска са двама – Елица Саллакова, специалност „Агрономство (Полевъдство)” и Ралица Русева – „Растителна защита“. Те се дипломират с успех отличен 6.00 от курса на следване и 6.00 от държавния изпит.

Традиционната Награда на ректора ще бъде връчена на абсолвента Мирослав Кузмов от специалност „Зооинженерство“.

Плакет „Отличник на випуск 2018“ и парична награда получават 19 бакалаври с успех над 5.50 от курса на следване и успех от държавните изпити отличен 6.00, както и 7 пълни отличници магистри.

С наградата „Най-успешен Еразъм+ студент на Випуск 2018”  ще бъде удостоена Мария-Йоана Маринова, която завършва „Растителни биотехнологии“.

На тържествената церемония ще се връчат дипломите на преподавателите, хабилитирани през настоящата година, както и на докторантите, успешно защитили дисертационен труд. Сред тях са и докторантите от Казахски агротехнически университет „С. Сейфулин“ – Астана.

Сертификат ще получи Хинрих Майер Жерболе – почетен доктор на Аграрен университет, назначен тази учебна година за гост-професор. Негова е заслугата за  създадените контакти с водещи германски фирми, които подкрепят практическото обучение на студентите, както и за осъвременяването на учебните планове и програми с въвеждане на дисциплини от областта на цифровите и безпилотни технологии, прецизно земеделие и аграрно право.

Почетен знак на Аграрния университет ще получат двама видни преподаватели и учени,  навършващи  кръгли годишнини –  доц. д-р Георги Москов – ректор 1995-1999 г. и чл.-кор. проф. дсн Йорданка Кузманова – ректор два мандата и председател на Съвета на ректорите – два мандата.

На промоцията ще бъдат обявени резултатите от конкурса за избор на име и лого на Ботаническата градина. 10-членно жури, начело с ректора проф. Христина Янчева, вече е направила своя избор. Влад Еллис, изпълнителен директор на Speedflow Bulgaria, официално ще връчи наградата.

ПУБЛИКУВАЙ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар!
Моля въведете вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.