Двама първенци на випуска ще получат отличия утре на тържествената промоция на бакалаври и магистри

Аграрният университет удостоява ще удостои с почетното звание Доктор хонорис кауза зам.-министъра на образованието Карина Ангелиева. Церемонията ще се състои утре на тържествената промоция на бакалаврите и магистрите от випуск 2018. Решението на Академичния съвет е за изключителните заслуги на Ангелиева за издигане престижа на университета в европейски мащаб.

С почетна грамота ще бъде удостоен вицепремиерът по икономическите и демографските политики Марияна Николова за приноса й в развитие на висшето аграрно образование и аграрния сектор в България.

На официалната церемония дипломи ще получат 661 абсолвенти – 401  бакалаври и 260  магистри. Средният успех от следването на бакалаврите от всички 18 специалности, редовна и задочна форма на обучение, е „Много добър“ 4.71, а от държавните изпити –  5.03. Магистрите в шестте професионални направления се дипломират със среден успех „Отличен“ 5.52.

Тази година първенците на випуска са двама – Елица Саллакова, специалност „Агрономство (Полевъдство)” и Ралица Русева – „Растителна защита“. Те се дипломират с успех отличен 6.00 от курса на следване и 6.00 от държавния изпит.

Традиционната Награда на ректора ще бъде връчена на абсолвента Мирослав Кузмов от специалност „Зооинженерство“.

Плакет „Отличник на випуск 2018“ и парична награда получават 19 бакалаври с успех над 5.50 от курса на следване и успех от държавните изпити отличен 6.00, както и 7 пълни отличници магистри.

С наградата „Най-успешен Еразъм+ студент на Випуск 2018”  ще бъде удостоена Мария-Йоана Маринова, която завършва „Растителни биотехнологии“.

На тържествената церемония ще се връчат дипломите на преподавателите, хабилитирани през настоящата година, както и на докторантите, успешно защитили дисертационен труд. Сред тях са и докторантите от Казахски агротехнически университет „С. Сейфулин“ – Астана.

Сертификат ще получи Хинрих Майер Жерболе – почетен доктор на Аграрен университет, назначен тази учебна година за гост-професор. Негова е заслугата за  създадените контакти с водещи германски фирми, които подкрепят практическото обучение на студентите, както и за осъвременяването на учебните планове и програми с въвеждане на дисциплини от областта на цифровите и безпилотни технологии, прецизно земеделие и аграрно право.

Почетен знак на Аграрния университет ще получат двама видни преподаватели и учени,  навършващи  кръгли годишнини –  доц. д-р Георги Москов – ректор 1995-1999 г. и чл.-кор. проф. дсн Йорданка Кузманова – ректор два мандата и председател на Съвета на ректорите – два мандата.

На промоцията ще бъдат обявени резултатите от конкурса за избор на име и лого на Ботаническата градина. 10-членно жури, начело с ректора проф. Христина Янчева, вече е направила своя избор. Влад Еллис, изпълнителен директор на Speedflow Bulgaria, официално ще връчи наградата.