Предстои промяна в Списъка на професиите, каза на конференция, организирана от ТИЗ, зам.-министърът на образованието Мариета Георгиева

„Професионалното образование не бива да бъде възприемано като образование за аутсайдери, а за мотивирани млади хора, но то трябва да се осъществявано с участието на съответните сектори“. Това каза зам.-министърът а образованието Мариета Георгиева по време на конференцията „Предизвикателства пред индустрията във връзка с недостига на умения на кадрите“, организирана от сдружение “Клъстер Тракия икономическа зона“. Тя отбеляза, че само по себе си професионалното образование няма смисъл без взаимна подкрепа както от страна на бизнеса към професионалните училища, така и обратно – отвореност и готовност от страна на професионалните гимназии да откликнат на нуждите на компаниите. Зам.-министърът представи данни, според които броят на учениците в професионални паралелки се увеличава непрекъснато през последните години, а през следващата се очаква те да са близо 60% от всички гимназисти. Тя постави акцент върху дуалното обучение и валидирането на умения и посочи, че 8500 ученици и 159 училища до момента са участвали в проекта „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Срокът за изпълнение е удължен и ще завърши през следващата учебна година.

Мариета Георгиева заяви, че предстои промяна в Списъка на професиите.

„Поставяме си за цел да погледнем към професиите на бъдещето, към високите технологии,  към  това професионалното образование да стане привлекателно – да предложи качествено и високотехнологично обучение“, каза заместник-министърът.

Зам.-кметът по образование и бизнес развитие в Община Пловдив Стефан Стоянов също се включи с презентация в конференцията, отчитайки, че 40% от добавената стойност на икономиката в региона е от производство. И че Пловдив изпреварва по ръст населението на столицата, което е прецедент и се дължи на отличните възможности за кариера. Като проблем при дуалната система той определи забавянето на възможността за практическата работа във фирмите, което става едва през последните две години. Община Пловдив ежегодно подкрепя дуалните паралелки със средства за реклама.