За първа година сме ги качили в сайта на МОН, важно е дацата да са спокойни, каза Таня Михайлова

В 7 часа в деня на изпита тръгваме да ги събираме от махалата, казаха директори от Стамболийски

„Няма никаква промяна в съдържанието на изпитния комплект за националното външно оценяване. Няма промяна в изискването как да се попълват листовете за отговори спрямо миналата година. Паниката е излишна. Учениците трябва да отидат спокойни на изпита, а родителите нека да имат доверие на квесторите“.

Това заяви днес в Пловдив зам.-министърът на образованието Таня Михайлова. В навечерието на националното външно оценяване на 7-класниците се появи възражение от Съюза на работодателите в средното образование, че по време на проведените от РУО инструктажи на директорите било акцентирано при работа по отделните модули учениците да не отделят черновата от беловата, което обаче не било включено в официалната документация за  провеждане на изпитите. По мнение на Съюза това изискване ще затрудни децата и ще удължи времето за работа.

Таня Михайлова поясни, че организацията по места е поверена на Регионалните управления на образованието, с които МОН е в непрекъсната кореспонденция. По думите й тази година работата на директорите е значително облекчена, тъй като НВО е разделено от ДЗИ.

„Те ще получат готови изпитни комплекти. Навсякъде са направени  инструктажи. За първа година сме ги качили на страницата на МОН. Направихме клип, за да бъде максимално прозрачно всичко. Вървим към електронно оценяване и към дигитализация на процеса. Това, че изпитните компекти имат баркод, също е предимство. Нека се върнем в годините назад, когато сме получавали сериозни жалби за разменени изпитни работи на деца“, каза още зам.-министърът.

Според нея е важно децата да знаят, че трябва да пишат по всички въпроси, че изпитът е цялостен и се работи до 100 точки. С пишеща черно химикалка, заради сканирането.

Директори на училища с деца от уязвими групи споделиха, че вече има направена организация да бъдат обходени адресите на тези, които трябва да се явят на НВО по български и математика на 17 и 19 юни.

„Организирала съм колегите и в 7 сутринта отиваме с моята кола в махалата. Трябва да съм сигурна, че всички ще дойдат на изпита“, каза директорът на училището в Ново село Ваня Лазарова. Колежката й от ОУ „Христо Ботев“ в Стамболийски Ива Пенкова добави, че неколкократно са обяснявали и са правили тренинги, за да сведат до минимум инцидентите с тестовите варианти.

В момента е в процес на разработка нова система за оценка на работата по обхвата и задържането на ученици от уязвими групи. Ще се акцентира върху добрите практики, които могат да бъдат приложени в училища със сходни проблеми