Триседмичната програма на Държавния департамент е насочена към икономическо развитие и публично-частни партньорства

Заместник-кметът по образование Стефан Стоянов заминава на обмен в Съединените щати. Поканата е по международна програма на Държавния департамент на САЩ и е насочена към икономическо развитие, инвестиции и публично-частни парньорства. В групата са включени представители на 9 страни от Европа.

Целата е да се постигне директен обмен между държавни и местни структури в САЩ и Европа в посока стимулиране на икономическото развитие. По време на триседмичната програма участниците ще се запознаят с местното икономическо развитие в различни сектори, възможностите за публично-частни партньорства и работата на бизнеса и държавните структури.

Една от задачите на заместник-кмета е създаване на нови контакти и популяризиране на Пловдив и региона като един от бързо равиващите се в Югоизточна Европа.  Друга от целите му ще е привличане на нови американски инвеститори в производстото, ИТ и аутсорсинг индустриите.