Всички доставки на храни в детските градини и училищата ще могат да се правят само от фирми, регистрирани по Закона за храните, предвижда проектонаредба

С документ за произход, удостоверяващ произхода на храната и нейната безопасност, ще трябва да бъдат придружавани всички закуски и други продукти, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията им. Това е записано в проект на наредба, обнародвана за обществено обсъждане, с краен срок 7 декември.

За предварително опакованите храни за децата се изисква обвивката да не е с нарушена цялост.

Друго важно условие, записано в проекта на наредбата, е да не се предлагат пресни плодове и зеленчуци с остатъчни количества пестициди и химични замърсители над максимално допустимите стойности, а също така и храни, съставени или произведени от генетично модифицирани организми. В училищата и детските градини ще може да се предлагат биохрани, произведени и етикетирани според съответните стандарти на Евросъюза.

Киселото мляко, сиренето и кашкавалът за малките трябва да са произведени в съответствие с БДС. За млечните продукти, за които все още няма БДС, ще се изисква да са произведени по технология, съобразена с нормативите за здравословно хранене. За айряна има специално условие да е получен при хомогенизацията на българско кисело мляко и питейна вода без добавяне на готварска сол. За яйцата пък е записано, че трябва да са от клас „А“, т. е. за прясна консумация.

На децата и учениците ще трябва да се предлага само краве масло, слънчогледово масло и зехтин. Няма да се позволяват храни, съдържащи растителни мазнини, за които на етикета не е посочен видът на преработката им.

Същото изискване важи и за хлебните, макаронените, тестените изделия и овесените ядки. Забранява се предлагането на пържени ядки.

В проектонаредбата е записано още, че стерилизираните продукти от плодове и зеленчуци, предлагани в детските градини и училищата, не трябва да съдържат консерванти, оцветители, ароматизанти и подсладители. Доматено пюре трябва да е с не по-малко от 22% сухо вещество, като поне 80% от него да домати. Лютеницата пък трябва да е произведена по браншови стандарт.

Всички доставки на храни в детските градини и училищата ще могат да се правят само от фирми, регистрирани по Закона за храните. Изискванията на бъдещата наредба ще се отнасят и за храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици.