Неприетите кандидат-гимназисти подават документи за останалите свободни места в съответните училища

9,5 паралелки, заложени в държавния план-прием, ще бъдат закрити след трето класиране със заповед на началника на Регионалното управление на образованието Антоанета Пакова. Причината е липсата на интерес и брой записани ученици под норматива за минимален брой.

Пада паралелката „Десенатор на текстил“ в ПГ „Св. Патриарх Евтимий“ в Асеновград. В ПГ по жп транспорт „Христо Смирненски“ в Карлово няма да има „Фризьорство“, както и дуалните „Машини и системи с ЦПУ“ и „Търговска експлоатация на жп транспорт“. Припомняме, че за да се съхранят специалности по търсени на пазара на труда професии, МОН разрешава формирането на половин паралелка.

Две паралелки падат в ПГ по транспорт и строителни технологии – „Сухо строителство“ и новата „Вътрешни ВиК мрежи“. Поради липса на интерес няма да бъдат формирани две паралелки и в ПГ по кожени изделия и текстил – „Оператор на облекло“ и „Конструиране, моделиране и технология на коженогалантерийни изделия“. Не са събрани достатъчен брой ученици за „Машини и съоръжения за заваряване“ в ПГ по машиностроене.

В средните училища също падат две паралелки – „Осигуряване на продуктова информация“ в СУ „Константин Величков“ и „Аниматор в туризма“ в СУ „Св. Седмочисленици“.

С под минимума, но с възможност да се напълнят, са “Електрически инсталации” в ПГ по транспорт, “Бижутерия” в СУ “Никола Вапцаров”, “Фризьорство”, “Конструиране, моделиране и технология на обувни изделия” и “Десенатор” в ПГ по кожени изделия и текстил, “Пътностроителна техника” и “Електрически превозни средства” в ПГ по машиностроене.

Приемът продължава с подаване на документи за обявените свободни места в съответните училища. Учениците кандидатстват с оригинал на свидетелство за основно образование и медицинско свидетелство за професионалните паралелки в срокове и ред, определени от директора на училището, за което са обявени местата.

Право за участие имат учениците, които не са приети, които са записани, но са изтеглили документите си и които не са участвали в приема, но са завършили основно образование.