Регионалното управление на образованието е пренасочило учениците към специалности, в които има свободни места

Още 13 паралелки се закриват след трето класиране за прием в гимназиите. Причината е недостатъчният брой ученици, кандидатствали за тях. Регионалното управление на образованието е пренасочило приетите деца към специалности, в които има свободни места. Пада хуманитарната паралелка с английски в СУ „Хр.Г.Данов” и тази по предприемачество (задочно) в СУ „Найден Геров”. Преустановява се приемът за тапицерство и декораторство и за мебелно производство (задочно) в Професионалната гимназия по дървообработване.

В Професионална гимназия „Златю Бояджиев” в Брезово не са се събрали минимум деца за половин паралелка „Производство и обслужване на заведенията за хранене” и половин за „Механизация на селското стопанство”. И двете са задочни. В Професионална гимназия „Хр. Смирненски” в Карлово няма да има „Компютърни мрежи”, а в ПГ „Евлоги и Христо Георгиеви” – „Металорежещи машини” (задочно), макар че и двете са актуални и търсени на пазара на труда.

Пада паралелка в СУ „П.Р.Славейков” в Кричим, а в СУ „Христо Ботев” в Лъки подкрепената от бизнеса „Подземен и открит добив на полезни изкопаеми” не е събрала минимума желаещи. В Професионалните гимназии по селско стопанство в Куклен и в Белозем се закриват задочните „Производител на селскостопанска продукция” и „Земеделско стопанство”. Опитът да събере ученици, които да се обучават за производство на облекла от текстил се оказва неуспешен за професионалната гимназия в Първомай и тази паралелка също пада.

Директорите на съответните училища създават организация за записване на приетите за задочна форма ученици в самостоятелна.

Припомняме, че след обявяване на първо класиране бяха закрити 14 паралелки.