Административният ръководител на Районна прокуратура – Пловдив получи благодарствена грамота за принос към учебния процес

Административният ръководител на Районна прокуратура – Пловдив Чавдар Грошев бе гост-лектор на кръжока „Международноправни науки“ към Юридическия факултет на ПУ, а лекцията му, посветена на закона за европейската заповед за разследване, разясни теми по дисциплините „Право на ЕС“ и „Международно публично право“.

Пред студентите и докторантите прокурор Грошев представи нормативната основа и приложното поле на европейската заповед за разследване, нейното издаване и изпращане, изпълнение, срокове, основания за отказ и отлагане, предаване на доказателства, както и примери от практиката. В дискусионната част се включи и прокурор Бригита Байрякова от Районна прокуратура.

Европейската заповед за разследване е акт, издаден от компетентен орган на държава членка, с който се отправя искане до компетентен орган на друга държава членка за събиране на доказателства, включително такива, с които последната държава вече разполага, или за извършване на действие по разследването и други процесуални действия.

Чавдар Грошев е административен ръководител на Районна прокуратура от началото на 2018 г. Завършил е право в Пловдивския университе, работил е като адвокат и следовател, а от 2006 г. е прокурор. Той е хоноруван преподавател по наказателно право. Има множество публикации в периодични издания в тази област. Участвал е в различни правни обучения, включително и в чужбина.

От името на ръководството на Юридическия факултет проф. Ирена Илиева връчи на Чавдар Грошев благодарствена грамота за приноса му към учебния процес.