pu_diplomirane1

Месечният размер на стипендията ще бъде не по-нисък от 70 лева и не по-висок от 150, а размерът на наградите и помощите, които ректорът може да отпуска на студенти и докторанти, се увеличава от 200 на 300 лева. Министерският съвет днес прие изменения и допълнения в постановлението за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации.

Промените предвиждат средствата от държавния бюджет за изплащане на стипендиите на студентите български граждани за последното тримесечие на 2016 и за 2017 година да бъдат увеличени с до 20%. Студентите ще могат да кандидатстват за повече от един вид стипендия, но ще могат да получат по избор въз основа на писмено заявление само една.

С постановлението се въвеждат стипендии, определени само по един от задължителните показатели – „среден успех“. Висшите училища задължително определят част от средствата за стипендии да се предоставят само по показателя „среден семестриален успех“, съгласувано със студентския съвет.  Предвидено е промените да влязат в сила от летния семестър на  новата учебна година.Целта е да бъдат отличени и стимулирани най-добрите студенти за постиженията им в обучението, независимо от професионалното им направление.