За първи път през 2019 г. е фиксиран размер на средства и за занимания по интереси, които ще могат да получават учебните заведения – по 1900 лв. на училище и 30 лв.на дете

Средно със 17% повече за един ученик ще получат догодина училищата. Увеличения са планирани още и при стандартите за центровете за специална образователна подкрепа, както и за училищата по изкуствата, става ясно от проект за промяна на постановлението на МС за стандартите за делегираните от държавата дейности, публикуван за обществено обсъждане, пише в .„Сега“.

Единният разходен стандарт за ученик в неспециализирано училище (без професионалните гимназии) се покачва от 1370 лв. през 2018 г. на 1611 лв. през 2019 г. Коригирани са и стандартите за училищата по изкуствата. Стандартът за институция също се вдига от 33 000 на 38 400 лв. (16%), за паралелка – от 14 на 16 000 лв. (14%). За ученик в паралелка по музикални и – сценични изкуства скокът е с 14% 0 от 3278 лв. на 3747 лв.

Повече средства догодина ще получат и професионалните училища. Стандартът за институция тук се увеличава до 38 400 лв., както при обикновените училища, а стандартът за паралелка – от 9350 лв. на 10 934 лв.

Стандартът за ученик в център за специална образователна подкрепа се покачва най-значително – от 4080 лв. на 5979 лв., или с почти 47%. Отделно от това догодина ще се въведе и нов норматив за ученик, записан в училище, но обучаващ се в център за специална подкрепа, който е в размер на 15 лв.

Стандартът за детска градина ще бъде увеличен с 19% до 23 800 лв., а за яслена и целодневна група в детска градина и училище – от 3998 на 4664 лв. За дете от 2 до 4 години държавата ще предоставя по 2190 лв. вместо сегашните 1870 лв. За малчуганите в задължителната предучилищна възраст се падат по 2405 лв. вместо сегашните 2095 лв.

За първи път през 2019 г. е фиксиран размер на средства и за занимания по интереси, които ще могат да получават учебните заведения – по 1900 лв. на училище и 30 лв. на ученик. Към базовите стандарти ще бъдат добавени регионални коефициенти.